Universitati - Facultati

Alba
Universitatea 1 Decembrie 1918
Spiru Haret Blaj
Arad
Universitatea Aurel Vlaicu
Universitatea de Vest Vasile Goldis
Arges
Universitatea din Pitesti
Constantin Brancoveanu
Spiru Haret Campulung Muscel
Bacau
Vasile Alecsandri din Bacau
George Bacovia
Universitatea Alma Mater Bacau
Bihor
Universitatea din Oradea
Universitatea Emanuel din Oradea
Agora
Universitatea Crestina Partium
Bistrita Nasaud
UBB filiala Bistrita
UBB filiala Nasaud
Brasov
Academia Fortelor Aeriene Henri Coanda
Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Brasov
George Baritiu
Universitatea Transilvania Brasov
Spiru Haret Brasov
Braila
Constantin Brancoveanu din Braila
Dunarea de Jos
Bucuresti
Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza
Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport
Academia Nationala de Informatii
Academia Tehnica Militara
ASE
Artiflex
Atheneum
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti
Universitatea Biblica din Romania
Bioterra
Universitatea Bucuresti
Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir
Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara
Universitatea Ecologica
Universitatea Financiar Bancara
Hyperion
Lumina
Universitatea Nationala de Aparare Carol I
Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica I.L. Caragiale
Universitatea Nationala de Arte Bucuresti
Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti
Universitatea Nicolae Titulescu
Universitatea Politehnica Bucuresti
Univ. Romano Americana
Spiru Haret Bucuresti
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Buzau
ASE centrul teritorial Buzau
Caras Severin
Eftimie Murgu Resita
Cluj
Academia de Muzica Gheorghe Dima
Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Cluj
Univ. de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu
Univ. de stiinte agricole si medicina veterinara
Universitatea tehnica
Academia de arta si design
Universitatea Babes Bolyai
Universitatea Bogdan Voda
Universitatea Avram Iancu
Universitatea Sapientia
Constanta
Academia Navala Mircea cel Batran
Univ Andrei Saguna Constanta
Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir - Constanta
Universitatea Maritima
Universitatea Ovidius
Spiru Haret Constanta
Covasna
Babes Bolyai din Sfantu Gheorghe
Dambovita
Universitatea Valahia
Dolj
Universitatea de Medicina si Farmacie
Universitatea din Craiova
Univ. Mihai Viteazul
Spiru Haret din Craiova
Galati
Dunarea de Jos
Universitatea Danubius
Gorj
Constantin Brancusi din Targu Jiu
Titu Maiorescu Tg Jiu
Harghita
George Baritiu Miercurea Ciuc
Sapientia
Hunedoara
Universitatea din Petrosani
Universitatea Ecologica Traian din Deva
Alma Mater Hunedoara
Iasi
UMF GR.T.POPA Iasi
Universitatea Alexandru Ioan Cuza
Universitatea de Arte George Enescu
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad
Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi
Stefan Lupascu
Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iasi
Petre Andrei
Apollonia
Maramures
Babes Bolyai din Sighet
U. Bogdan Voda din Baia Mare
Universitatea de Arte Vatra
Universitatea de Nord Baia Mare
Mehedinti
Universitatea din Craiova filiala Mehedinti
Mures
Petru Maior
Universitatea de Arta Teatrala
Universitatea de Medicina si Farmacie Mures
Dimitrie Cantemir
Sapientia Mures
Neamti
ASE centrul teritorial Piatra Neamt
Prahova
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Salaj
Universitatea Tehnica Extensia Zalau
Satu Mare
Academia Comerciala din Satu Mare
UBB Satu Mare
Universitatea Tehnica Cluj extensia Satu Mare
Sibiu
Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu
Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir Sibiu
Lucian Blaga
Alma Mater
Universitatea Romano Germana
Universitatea Babes Bolyai din Sibiu
Suceava
Universitatea Stefan cel Mare
Teleorman
Bioterra din Alexandria
Timis
U Crestina Dimitrie Cantemir Timisoara
Univ. de Medicina si Farmacie Victor Babes
Univ. de Stiinte Agricole a Banatului
Univ. de Vest
Univ. Europeana Dragan din Lugoj
Univ. Mihai Eminescu
Univ. Politehnica
Univ. Tibiscus
Univ. Ioan Slavici

Recomandam

De ce sa speli vasele cu mana cand masina de spalat vase poate face in locul tau.

Prepara un pizza delicios cu un cuptor electric ieftin!

Poti prepara un suc danatos cu un storcator cu melc

Cititi tot felul de review-uri despre trotinete electrice aici

legea educatiei
Credite de studii

Credite de studii

Art.134 (1) Programele de studii universitare planifica si organizeaza volumul de munca specific activitatilor de predare, învatare, aplicare practica si examinare în concordanta cu Sistemul European al Creditelor Transferabile (SECT), exprimându-l în termenii creditelor de studii. Un credit de studiu consta în cantitatea de munca intelectuala dirijata si independenta necesara pentru finalizarea individuala de catre student a unei unitati componente a unui curs din cadrul unui program de studii.

(2) Cantitatea de munca intelectuala individuala a unui student, corespunzatoare unui an universitar, nu poate fi mai mica de 1500 ore, aceasta corespunzând cu 60 de credite.

(3) Durata programelor de studii universitare de licenta si masterat pe domenii de specializare se stabileste la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si se aproba prin hotarâre a guvernului.

(4) Durata totala cumulata a ciclului de studii universitare de licenta si de masterat corespunde obtinerii a cel putin 300 de credite de studii transferabile.

(5) Numarul de credite de studii aferente ciclului de studii universitare de doctorat se stabileste de fiecare universitate în functie de domeniul stiintific, cultural sau artistic.

Art. 135 (1) numarul creditelor de studii constituie elementul de referinta pe care universitatile îl pot utiliza în recunoasterea unor studii sau perioade de studii universitare legale efectuate anterior în acelasi domeniu fundamental în scopul echivalarii si transferarii creditelor de studiu si a eventualei continuari a studiilor dintr-un program de studii.

(2) pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor sau recunoasterea în strainatate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile, pe baza informatiilor existente în registrului matricol propriu, institutiile de învatamânt superior pot elibera la cerere documente în cadrul carora sa fie atribuit un numar de credite disciplinelor de curs urmate de absolvent. pentru aceasta operatiune institutiile de învatamânt pot percepe taxe în cuantumul aprobat de senat.

(3) recunoasterea si echivalarea de catre universitati a unor studii sau perioade de studii universitare efectuate anterior se realizeaza pe baza unei metodologii aprobate de senatul universitar, cu respectarea reglementarilor cadru promovate prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

(4) învatamântul universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani, poate fi echivalat de catre ministerul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, printr-o metodologie specifica, pe baza ects, cu ciclul 1 de tip bologna, care corespunde licentei universitare.

 
Diplome

Diplome

Art. 132 Rectorul poate revoca un certificat sau o diploma de studii atunci când se dovedeste ca s-a obtinut prin mijloace frauduloase sau prin încalcarea principiilor eticii universitare.

Art. 133 (1) Recunoasterea perioadelor de studii efectuate în tara sau în strainatate se face în baza unei metodologii cadru elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si a unor metodologii specifice aprobate de fiecare institutie de învatamânt superior pe baza normelor europene, ale sistemului european de acumulare si transfer al creditelor de studii.

(2) În cazul unor programe de studii organizate în comun de doua sau mai multe universitati, actele de studii vor fi eliberate în concordanta cu normele specifice, europene sau nationale si cu prevederile acordurilor interinstitutionale.

 
Examenele de evaluare pe parcurs a studentilor

Examenele de evaluare pe parcurs a studentilor

Art. 130 (1) Succesul academic al unui student pe parcursul unui program de studii este determinat prin evaluari sumative de tip examen si prin evaluarea continua.

(2) Institutiile de învatamânt superior dispun de metodologii de examinare aprobate de senat având în vedere asigurarea calitatii si respectarea eticii universitare.

(3) Rezultatele în învatare sunt apreciate la examene cu note de la 10 la 1, nota 5 certificând dobândirea competentelor minimale aferente unei discipline si promovarea unui examen.

(4) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluari pot fi anulate de decanul facultatii, atunci când se dovedeste ca acestea au fost obtinute în mod fraudulos sau prin încalcarea principiilor de etica universitara.

Art. 131 Rezolvarea contestatiilor depuse de candidatii la admitere, de studentii examinati, de absolventi în cursul examenelor de finalizare a studiilor este în exclusivitate de competenta institutiilor de învatamânt superior, conform propriilor regulamente institutionale. Rezultatele evaluarilor academice nu pot fi contestate în instante de judecata.

 
Examene de finalizare a studiilor

Examene de finalizare a studiilor

Art. 129 (1) Examenele de finalizare a studiilor în învatamântul superior sunt:

a) examenul de licenta, pentru ciclul de studii universitare de licenta;

b) examenul de disertatie, pentru ciclul de studii universitare de masterat;

c) examenul de sustinere publica a tezei de doctorat;

d) examenul de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tipspecializare;

e) examenul de selectie, care precede examenul de licenta, în cazul studentilor/absolventilor care provin de la institutii de învatamânt superior si/sau programe de studii care au intrat în lichidare.

(2) Examenele precizate la alin. (1) se organizeaza si se desfasoara numai de catre institutiile de învatamânt superior acreditate, pe baza unui Regulament propriu aprobat de senatul institutiei si care respecta metodologia cadru aprobat de Ministrul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 
Admiterea in programe de studii

Admiterea în programe de studiu

Art. 128 (1) Admiterea în învatamântul superior public, particular si confesional pentru fiecare ciclu si program de studii universitare este de competenta fiecarei institutii de învatamânt superior si se organizeaza pe baza metodologiilor specifice de admitere stabilite de acestea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) La admiterea în învatamântul superior public, particular si confesional pentru fiecare ciclu si program de studii universitare pot candida cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de scolarizare. Recunoasterea studiilor efectuate de acestia în tarile de domiciliu se va realiza de catre directia de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, în conditiile legii.

(3) Institutiile de învatamânt superior pot percepe de la candidati, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare. Senatele universitare pot sa prevada, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de plata acestor taxe sau reducerea lor.

(4) Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget o singura data, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare.

(5) Persoana admisa la un program de studii universitare de licenta, masterat sau doctorat are calitatea de student, respectiv student doctorand, pe întreaga perioada a prezentei sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare si pâna la sustinerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare.

(6) Institutiile de învatamânt superior au obligatia sa restituie, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si neconditionat, fara perceperea unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renunta la locul obtinut prin admitere, dupa afisarea rezultatelor finale.

 
<< Start < Inapoi 1 2 3 Inainte > Sfarsit >>

Rezultate 10 - 18 din 21
>